Projekt beszámoló a 2012-es évről

A Huszadik Század Emlékezete-projekt 2010 őszén indult. A projektet 2011 elején fogadta be a Legenda Közművelődési Egyesület. A Huszadik Század Emlékezete virtuális életútinterjú-gyűjtemény (a továbbiakban HSZE) több hónapi próbaüzem után 2012. február elejétől a www.hsze.hu oldalon vált elérhetővé

A HSZE egy oral history tematikájú honlap, amelynek céljai röviden összefoglalva az alábbiak: szélesebb nyilvánosság, könnyebb hozzáférés, precíz és sokoldalúan felhasználható mellékletek és magyar-angol kétnyelvűség.

A HSZE eddigi eredményei:

Interjúk:

Az oldal eredetileg két mintainterjúval (Vujovits Vladimír és Galicza Péter) indult.

Az első cél az oldal működőképessé tétele volt, a feltöltési rendszer kialakítása, hogy utána egy élő és mutatós honlappal lehessen pályázni a fenntartás és fejlesztés további költségeire.

A két elérhető interjú – nagy terjedelmük és a mellékletek ellenére – meglehetősen szegényes választék egy gyűjteménynek elnevezett oldalon, ezért 2012 nyarán feltöltésre került a gyűjtemény harmadik interjúja (Lamberger Frigyes).

Jelenleg előkészület alatt van a negyedik és ötödik interjú is (Nemes János és Grawátsch Péter)

Honlap:

A honlap erősen költségtakarékosan indult, ami a gyakorlatban úgy nyilvánult meg, hogy a fejlesztések fokozatosan, lépésről-lépésre valósultak meg.

Február után a következő nagy lépés áprilisban következett, amikorra elkészült az oldal admin felülete. Ezáltal a tartalmak egy jelentős részét, már a szerkesztők is fel tudják tölteni, illetve javítani tudják a már fent lévő anyagokat. Előtte csak a rendszergazda tudott tartalmakat feltölteni az oldalra, ami lassította és bonyolította a munkát.

A nyár folyamán új dizájnt kapott az interjúk névmutatója. Sajnos eddig csak a Lamberger interjúnál látszik az új névmutató, de ideiglenesen a régi verzió is jól betölti funkcióját.

Az ősz folyamán átalakult az interjúk fotóalbumának feltöltési szerkezete. Az előző verzióban a keresőprogramok nem tudtak keresni a képek feliratai között. Most már tudnak, ami jelentősen növelheti a kereseti találatok számát.

Ugyanekkor feltöltésre kerültek az interjúknál addig hiányzó képek is.

További célok:

2013-ban a HSZE – a fent említett, előkészítés alatt álló két interjún felül – a lehető legtöbb interjú feltöltésével szeretné gyarapítani a gyűjteményt. A gyűjteményben jelenleg további hat interjú vár feldolgozásra, illetve több életútinterjú készítése jelenleg is folyamatban van.

2013-ban a HSZE új gyűjteményt indít Huszadik Század Emlékezete Digitális Archívum néven. Ez a gyűjtemény magángyűjtésekből származó dokumentumokat tesz közzé mindenki számára hozzáférhető formában az interneten. Az első felkerülő iratcsoportot a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Lengyel Gabriella szociológus által összegyűjtött 1979-1984 közötti anyagai alkotják.

2012. december 4.

Molnár János