A gyűjtemény

A Gyűjtemény megtekintéséhez kattintson az Interjúk menüpontra!

A Huszadik Század Emlékezete virtuális életútinterjú-gyűjtemény (továbbiakban Gyűjtemény) egy 2011-ben indult új kezdeményezés, amely az interneten keresztül próbálja a szélesebb nagyközönség számára is elérhetővé tenni a magyarországi oral history kutatások eredményeit.

A Gyűjtemény mintát kíván nyújtani, hogy a XXI. század informatikai eszközeivel milyen irányban indulhat tovább az oral history interjúk feldolgozása, közzététele.

Oral history típusú interjúkat több évtizede készítenek Magyarországon. Az életútinterjúk és tematikus interjúk mennyiségéről nincsenek pontos adatok, de számuk mindenképpen sok ezerre tehető. Ezek az interjúk azonban nehézkesen hozzáférhetőek, ha megtekintésük egyáltalán lehetséges. Az interneten keresztül pedig eddig nem volt lehetőség teljes, eredeti interjúk olvasására.

A Gyűjtemény alapgondolata, hogy a világ bármely részéről, otthonról is hozzá lehessen férni az ott szereplő minden anyaghoz, ezzel sokszorozva meg a kutatók és érdeklődők számát.

A Gyűjtemény másik alapgondolata a kétnyelvűség. A magyar nem világnyelv, mindössze 16 millióan értik a világon, ami elenyésző arány például az angol nyelv elterjedéséhez képest. Így a magyar nyelvű életútinterjú készítés egy szűk és önmagába zárt szegmense az oral history nemzetközi műfajának. A műfaj sajátossága miatt az életútinterjúk nem lehetnek kétnyelvűek, azonban a hozzájuk rendelt segédanyagok némi plusz munkával igen. Az angol nyelvű segédanyagok segítségével a széles nyilvánosság is értesülhet a Gyűjtemény létezéséről, az ott szereplő interjúk jellegéről és tartalmáról.

Az angol nyelvű interjúkivonat, névmutató és tárgymutató segítségével a magyarul nem beszélő kutatók is böngészhetik az interjút, és az őket érdeklő rövidebb részek tartalmát egy fordító vagy akár egy fordítóprogram segítségével maguk is megismerhetik.

A honlap felépítése

A Gyűjtemény

Módszertan
Ez az oldal bemutatja az elbeszélt történelem, avagy az oral history műfaját, illetve, hogy milyen módszerekkel lehet oral history típusú életútinterjúkat készíteni.

Interjúk
Ez az oldal tartalmazza magát az életútinterjú-gyűjteményt. Itt az interjúadók nevét, fényképét és életrajzát láthatja.

Ha rákattint a kiválasztott interjúalany nevére, az alábbi anyagokat tekintheti meg:

  • Interjúkivonat – Az interjú összefoglalója, amely áttekintést ad az interjú tartalmáról. Az ott található oldalszámok pedig megkönnyítik az interjúszövegben való tájékozódást.
  • Interjúrészletek – Az interjú teljesen nyilvános részletei, egyfajta kedvcsinálók, amelyeket közvetlenül és azonnal elolvashatunk.
  • A teljes interjú – Az itt található információk segítségével regisztrálhat a honlapon, és juthat hozzá a kiválasztott életútinterjúhoz.
  • Névmutató – Az interjúk szövegében való keresést könnyíti meg. Itt található az interjúban említett összes személy neve, illetve, hogy melyik oldalon történik az említés.
  • Tárgymutató – Tematikus kereső az interjún belül.
  • Fotóalbum – Itt tekinthetőek meg az adott interjúhoz gyűjtött fényképek.
  • Dokumentumok – Itt találhatóak az adott interjú dokumentum mellékletei.

Névkereső
Amely egyesíti az interjúk névmutatóit, és a Gyűjtemény egészében való böngészést segíti. Segítségével megtudhatjuk, hogy egy adott személyt melyik interjúban és milyen gyakran említenek.

Tárgymutató
Avagy összesített tárgymutató, amely a Gyűjteményben való tematikus keresést segíti.

Fotóarchívum
A Gyűjtemény fényképgyűjteménye, amely egy helyen teszi elérhetővé az interjúkhoz gyűjtött képeket.

A Gyűjtemény további szándékai

A honlap jelenleg kísérleti jelleggel működik, oldalain keresztül csak három mintainterjú érhető el.

A Gyűjtemény azonban nem csak három interjúból áll. Feltöltésre vár még több tucatnyi interjú sok ezer oldalnyi anyaga, amelyeket eddig csak korlátozott körülmények között lehetett, illetve egyáltalán nem lehetett kutatni.
Ezekhez a feltöltésekhez, illetve további fejlesztésekhez a Gyűjtemény támogatókat keres.

Az interjúk közzétételén kívül a Gyűjtemény működtetőinek szándéka, hogy további életútinterjú-készítő projekteket indítanak, folyamatosan gyarapítva az interjúk számát.

A Gyűjtemény működtetői a további fejlesztések során szívesen vállalják az eddig készült más lelőhelyű – bármilyen nyelven készült – interjúk online közzétételét az oldalon keresztül.

A fenti életútinterjú-gyűjteményen kívül a működtetők a Gyűjtemény honlapján keresztül további gyűjtemények (fotóarchívum, dokumentum-gyűjtemény), adatbázisok, egyéb kutatások közzétételét is vállalják.