Interjúrészletek

Galicza Péter
Ezen az oldalon a kiválasztott életútinterjú bizonyos, korlátozás nélkül hozzáférhető részeit olvashatja. Ha az egész interjú érdekli, további információkért kattintson „A teljes interjú” menüpontra.

Tájékoztató az interjú olvasásához

Egy életútinterjú beszélgetések sorozatából áll, amelyről hangfelvétel készült. A teljes interjú a beszélgetések hanganyagának gépelt változata. A „K” betűvel a Kérdező, vagyis Molnár János interjúkészítő megszólalásait jelöli. A „V” betű a Válaszoló, vagyis Galicza Péter interjúadó szövegét jelzi.

Az interjúrészletek oldaltörése megegyezik a teljes életútinterjú oldaltörésével, így a névmutató és tárgymutató ezeknél a részeknél is használható.

A Galicza Péter interjú az 1956-os Intézet Oral History Archívuma (OHA) részére készült, eredeti példányát az OHA őrzi. A Huszadik Század Emlékezete virtuális életútinterjú gyűjtemény csak az interjú publikálási jogával rendelkezik. Amennyiben kéziratos formában kívánja kutatni az interjút, erre az OHA székhelyén van lehetősége (Budapest, 1074. Dohány u. 74.; internetes elérhetőség: www.rev.hu)

Első szövegrészlet (1-8. o.):
Az életútinterjú kezdete

Egyetemi oktató, filozófiatanár, filmesztéta

K: 2006. november 23-a van. Első alkalommal ülünk le a magnó mellé, hogy elmesélje az életét. Az első kérdésem, hogy mikor és hol született?

V: 1950. február 7-én Budapesten születtem. Anyám Neumann Katalin, apám Galicza Károly volt. Arról kezdtünk el beszélni, hogy ők kicsodák.

K: Igen.

V: Az édesanyám… No igen, ezt nem is mondtam. Tulajdonképpen ez egy zsidó kereskedőcsalád volt.

K: A Neumann család?

V: A Neumann család. Pontosabban az apja egy kereskedő volt, sportszerüzletei voltak. Talán az ő tulajdonában volt Budapest két legnagyobb sportszerüzlete.

K: Hogy hívták?

V: Neumann Géza. A mamája egy Markfeld Róza nevezetű hölgy volt – a Rózsi. Aki tudomásom szerint az üzletben nagyon erősen támogatta a férjét, tehát alapvetően ő is ezzel foglalkozott. Volt az anyámnak egy bátyja is, Neumann Laci.

K: Aki Önnek a nagybátyja volt.

V: Igen, de én sose láttam. Elvitték ’44-ben munkaszolgálatra, és eltűnt. Azt hiszem, ők elég gazdagok voltak. Amikor az anyám tizennyolc éves korú lett, leérettségizett és elment Párizsba. Ez az, amit már előzőleg is mondtam. Hogy fogalmam sincs, milyen intézményes keretek között történt ez.

K: Mikor ment ki?

V: Ez ’37-’38 körül lehetett. Anyám ’19-ben született, és ’37-ben volt tizennyolc éves. Gondolom, akkor érettségizett, és utána elment Párizsba. Tudomásom szerint másfél-két évet töltött ott. Ilyen művész körökbe keveredett, Fernand Léger műtermében dolgozott, annak valamilyen értelemben talán tanítványa is volt.

K: Hogy hívták?

V: Fernand Léger. Leírom magának, ha kell.

K: Ja igen, ez egy francia név.

1

V: Ez egy nagyon neves képzőművész volt, akkor már valószínűleg egy idősebb úr. Mondom, azt nem tudom egészen pontosan, hogy anyám miből élt. Csak az otthoniakból élt, vagy esetleg volt ebből valami bevétele? Elképzelhető, mert a családi legendáriumban olyan utalásokra is emlékszem, hogy esetleg galériákban eladott valamit, vagy valami ehhez hasonló. Amikor a háború kitört ’39-ben, akkor Franciaországból el kellett jönnie a magyar állampolgároknak, mert különben deportálás várt volna rájuk. Nagyjából az utolsó pillanatban hazajött. Itthon nagyon hamar összeházasodott az apámmal. Aki egyébként egy kicsit fiatalabb volt nála – ’20-ban született. Aki, majdnem azt lehet mondani, hogy egy házmestergyerek volt. Mert az anyja egy turai parasztlány volt, aki feljött Pestre és itt először valószínűleg cseléd volt, aztán házvezető vagy házmester – vagy nem tudom én micsoda – lett. Említettem már, hogy a Mezey Máriának is volt házvezetőnője.

K: A színésznőé?

V: Igen, aki egy színésznő volt. A férje, az apám apja pedig tudomásom szerint hivatásos sofőr volt.

K: Ilyen úri sofőr?

V: Nem, azt hiszem, hogy egyáltalán nem úri. / és nevet / De pontosan nem tudom. Szóval inkább igáskocsis volt, mint parádéskocsis.

K: Hogy hívták?

V: Őt is Galicza Károlynak hívták. Róla azt sem tudom, hogy honnan eresztették. Azt hiszem, hogy vannak otthon iratok erre vonatkozóan. Mert az apám is tisztviselő volt, meg egyáltalán… Szóval valahogy be kellett gyűjtenie azokat az iratokat, amik annakidején igazolták az árja voltát, és abban benne van, hogy micsodák voltak a felmenők. Úgyhogy, ha kíváncsi rá, akkor előkaparom ezeket.

K: Jó. Mindenre kíváncsi vagyok.

V: A nagyapámat gyakorlatilag nem ismertem. A bátyámnak még volt vele valamilyen viszonya, de én nem ismertem.

K: Tehát a Galicza Károly nevű nagyapját?

V: Igen, őt nem ismertem. De később megismertem. Harmincegynéhány éves koromban kaptam egy telefont, hogy a nagyapám találkozni akar velem meg a bátyámmal. Akkor elmentük mind a ketten hozzá. Én akkor láttam életemben először és utoljára. Ez egy fura dolog, hogy az ember egyszer csak találkozik harmincegynéhány éves korában a nagypapájával.

K: Miért nem találkoztak előtte?

2

V: A nagyapám elvált a nagyanyámtól, és úgy tűnik, hogy utána nem voltak nagyon jóban. A nagyanyám nem kereste vele a kapcsolatot, semmilyen módon. Az apám meghalt, amikor én két éves voltam. Tehát az ő révén én nem találkoztam vele. Mert a bátyám az apám révén találkozott vele előzőleg. Én nem találkoztam vele, merthogy az apám az nem élt. A nagyapám nem keresett minket, és erről az oldalról gyakorlatilag minden nexus megszűnt az apám halálával. Úgyhogy én addig nem találkoztam vele. Izgalmas volt, hogy az embernek harmincegynéhány éves korában nő egy nagypapája.

K: Mikor házasodtak össze a szülei?

V: Szerintem olyan ’39-’40-ben lehetett, mert ’41-ben megszületett a bátyám.

K: Akit hogy hívnak?

V: Galicza Jánosnak.

K: Ő az, aki pedagógiával foglalkozik?

V: Igen. Először a veszprémi… Várjunk csak, hogy is volt? Az ő életútja eléggé girbe-gurba. Először gyermekotthonoknál volt nevelőtanár. Az első állása – ha jól emlékszem – a Béke Nevelőotthonban volt, ami egy olyan nevelőotthon volt – ami egyébként ott van a környékünkön –, ahol a gyerekeknek általában már volt bírósági ítéletük. Ez még nem volt egy igazi büntető intézmény, de már elég veszélyes. Ő ott volt, aztán később középiskolai tanár lett, rendes magyartanár. Például, többek között az Arany János Gimnáziumban tanított. Ott együtt is voltunk. Tehát, amikor engem kirúgtak a középiskolámból – pontosabban eltanácsoltak –, akkor végül odamentem. De ez majd biztos sorra kerül még. Aztán volt kutató, aztán szakszervezeti funkcionárius – pedagógus szakszervezeti funkcionárius –, aztán minisztériumi hivatalnok, aztán mindezenközben főiskolai tanár pedagógiából. Így került el Veszprémbe, az egyetemre. Onnan vonult nyugdíjba és elment Székesfehérvárra tanítani. Tudomásom szerint most azt is otthagyja, és valami újabb főiskolára megy pedagógiát tanítani.

K: Tehát 1940 körül házasodtak össze a szülei?

V: Igen, azt gondolom.

K: Az anyukája zsidó volt, legalábbis a törvények szerint.

V: Igen, így van.

K: Ekkor már a második zsidótörvény is érvényben volt.

V: Igen, abszolút.

K: Az édesapja milyen vallású családból származott?

V: Az egy teljesen keresztény család volt.

K: Katolikus vagy református?

3

V: Azt hiszem katolikus.

K: Teljesen más társadalmi rétegből származtak?

V: Igen, abszolút másból. Ennek az a története, hogy az anyukám összebarátkozott egy szintén az utcájukban – tehát a Napraforgó utcában – lakó házaspárral. A Napraforgó utca egy nagyon érdekes hely, ezt tudni kell róla.

K: Miért érdekes?

V: Azért érdekes hely, mert ez a Pasaréten van, az Ördögárok mellett. Régen ott nem volt semmi, és a környéken nagyon szigorú építési előírások voltak, tehát csak viszonylag nagy telekre lehetett házakat építeni.

K: Mikori volt ez?

V: A világválság idején épült ez a telep. Ez a Napraforgó utca egy telep. Két építési vállalkozó kitalált egy olyan ötletet, amivel hetvenöt négyszögölre lehetett építeni házat.

K: Akkora volt egy telek?

V: Igen, ez nagyon kicsi. Egy-két helyen nagyobb, vannak saroktelkek, amik nagyobbak. De alapvetően a házak hetvenöt négyszögölre kerültek rá, ami ott előtte teljesen elképzelhetetlen volt. Úgy volt ez lehetséges, hogy egy egységes koncepciót adtak be az építési engedélyezésre, ahol a kor legnevesebb építészei egy-egy kísérleti házat építettek. Így alakult ki ez a telep. Tehát ott a húszas évek végi, harmincas évek eleji magyar építészetnek a színe java fel van vonultatva. Mindegyik építész képviselteti magát egy házzal.

K: Mi volt az egésznek a célja?

V: Pénz. Mert sokkal több pénzt kaptak érte.

K: Értem, tehát nem valami szociális program volt.

V: Nem, semmi szociális nem volt. Gazdag emberek voltak, akik itt laktak.

K: Persze, ez egy elegáns környék.

V: Ez egy elegáns környék volt és most is elegáns hely. Tehát az egy eléggé elegáns környezet volt.

K: Ez egy nyaraló volt?

V: Nem, ez egy ház. Itt laktak. A Napraforgó utca 11-ben. Neumann Géza ott lakott a családjával. Azt nem tudom pontosan, hogy hány számban, de a másik oldalon srégvizavi szemben laktak az Oroszék, vagy Grószék. Nem tudom, hogy mikor változtatta meg a nevét a Dezső.

K: Grósz Dezső?

V: Igen.

K: Grósz vagy Orosz Dezső.

4

V: És a felesége, Vigyázó Piroska. Ők kommunista párttagok voltak.

K: Az illegális kommunista párt tagjai?

V: Illegális kommunisták. Tehát szocdemek voltak, és azon belül egy illegális kommunista csoportnak a tagjai voltak. Nagyon jóba lettek az anyámmal. Elsősorban különböző közös tevékenységek okán. Tehát olyan tevékenységek, mint a síelés, evezés, kirándulás és nem tudom még micsoda. Ami nagyon fontos összekötő erő volt. Szerintem Orosz Dezsőéken keresztül ismerkedett meg az anyám Ságvárival. És Ságvári környezetében volt az apám.

K: Ságvári Endrének a környezetében?

V: Apám a barátja volt. És így találtak egymásra.

K: Ez tehát a harmincas évek végén lehetett?

V: Igen. Elképzelhető, hogy már előbb is ismerték egymást. Valószínűleg előbb ismerték meg egymást, de azt nem tudom, hogy mikor lobbantak… Mármint mikor keletkezett az az elhatározásuk, hogy egymáshoz kötik az életüket. De valahogy így ismerkedhettek össze. Aztán mit kell még tudni?

K: Beszéljünk még egy kicsit a Neumann családról. Tehát Neumann Géza, a nagyapja egy sportszerkereskedő volt?

V: Igen.

K: És viszonylag jómódú?

V: Én azt hiszem, hogy elég jómódú volt. Tehát volt ott egy házuk, volt nekik egy autójuk – ami azért akkortájt komoly dolognak számíthatott –, és volt két üzlete. Amikor aztán az anyám hazajött és összeházasodott az apámmal – ugye, a zsidótörvények miatt nem lehetett már a nagyapám nevén –, akkor az apám neve alatt futott tovább az üzlet. Tehát a Neumann-féle sportkereskedés Galicza-féle sportkereskedés lett. Amiből később apámnak számos problémája származott, mert úgy ’48 – a fordulat éve – tájékán a szemére hányták, hogy miféle kommunista az, aki azelőtt tőkés volt. Úgyhogy ebből sok baja volt, és állítólag komolyan meg is keseredett attól, hogy ilyen hülyeségekkel vegzálták.

K: Tudja, hol voltak ezek a boltok?

V: Nem, de a bátyám az tudja. Azt hiszem, hogy az egyik valahol a Rákóczi úton volt, a másik az talán… Nem tudom. De ki lehet deríteni. Nagyon jól ismerték őt. Emlékszem, hogy fiatal koromban elmentem egy maszek sportszerjavítóhoz, beállíttatni valamit a sílécemen. És ő még abszolút jól emlékezett a nagyapámra. Szóval egy név volt a szakmában. Az anyám anyjáról csak azt tudom, hogy Markfeld Rózának hívták. Ha jól emlékszem, akkor neki volt egy ikertestvére is, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos. Rendkívül kiterjedt rokonsága volt, amiből az egyiknek a fokát valamennyire tudom. Volt egy testvére, aki egy

5

Schwartz Ármin nevezetű figurának volt a felesége. Ez a család’45 után kivándorolt – először Franciaországba. Ott Sereyre magyarosították a nevüket. Úgy hívták a jóembert, hogy Armand Serey. / franciásan ejtve / A Schwartz Ármint! / és nevet / Nagyon hangzatos volt. Hatalmas termetű alak volt. Tényleg egy kétméteres, másfél mázsás, hihetetlenül nagydarab ember.

K: Ön ismerte?

V: Ismertem. Mert a hatvanas évektől időnként látogatóba jöttek. Velük együtt felmerült még egy csomó más ember is. Róluk inkább csak futólagos benyomásaim vannak. Azt tudom, hogy az egyiket valamilyen Katónak hívták, a másikat meg Sándornak, és valahol Dél-Afrikában éltek. De hogy ezeknek mi közük volt a családhoz, azt nem tudom egész pontosan. Persze ehhez a dologhoz az is hozzájárult, hogy én ritkán találkoztam velük és nem nagyon tudtam ezeket a rokoni viszonyokat. Mert az anyám és a szülei között valamennyire feszült volt a viszony. Talán nem nézték jó szemmel az anyám kommunistaságát. Bár az isten tudja. A nagyapám talán nem annyira, mint a nagyanyám. Aztán a szüleim is megsértődtek ezen. A nagyszüleim sokat köszönhetnek ennek az egésznek. Attól, hogy az anyám valamilyen módon kapcsolatba volt az illegális mozgalommal, egy csomó dolgot baromira jól csinált a negyvenes évek elején. Tehát nem tűzték ki sárga csillagot, nem mentek be csillagos házba – az egész család ott maradt. Erdélyi menekültekkel, illetve ál-erdélyi menekültekkel volt tele a ház. Tehát mind a kettőből volt a házban bőven. Odaköltözött a nagyanyám is – tehát az apám anyja –, és hogyha bárki csengetett, ő nyitott ajtót. Az anyám a férje papírjaival rohangált a városban. Tehát effektíve embereket mentettek. És ezen a módon megmentették a saját szüleiket is, és például Schwartzékat is. Anyám bement értük, valahova az Újlipótvárosba, egyszerűen kiugrasztotta őket éjszaka az ablakon és kivitte őket. Ugye, ezek voltak azok a házak, ahonnan aztán levitték a Dunapartra az embereket.

K: Ez volt az úgynevezett nemzetközi gettó, ugye?

V: Ilyen védett házak voltak ott, meg nem védett házak. Nem tudom, pontosan hogy volt, de az anyám ott komoly embermentő munkát végzett. Nyilván ez lehetetlen lett volna olyan információk nélkül, amik az illegális mozgalmon keresztül jutottak el hozzá. Meg nem is tudom. Hogy ez bátorság volt-e, vagy felelőtlenség? De mindenképen rendes dolog. Az életem folyamán egész váratlan helyekről kaptam visszajelzéseket arra, hogy ez így van. Szóval, hogy ez nem…

K: Milyen nevet használt az édesanyja? Tehát Neumann Katalin a lánykori neve.

6

V: Igen. Aztán Galicza Károlyné volt, azt hiszem. Akkor nem volt szokás, hogy más nevet vegyenek fel. Amikor pedig elkezdett művészkedni, akkor először Galicza Kató, aztán Kálmán Kató lett. Tehát nem a Neumann Katalin nevet használta.

K: Milyen származású volt a Neumann család? Mi lehet még tudni róluk?

V: Nagyanyám és a nagyapám is valahonnan a Felvidékről származott. Ha nem lenne nagyon abszurd, hogy az ember egyszer ezt mondja, másszor azt, akkor azt mondanám, hogy zsidók voltak és tótocskák. Volt ott valami nagymama –– aki nem tudom, hogy kinek volt a mamája, mert nem ismertem –, de János bátyám és az anyám is azt mesélték róla, hogy semmilyen nyelven sem tudott rendesen. Valamikor fiatalkorában eljött a Felvidékről és ezért valamennyire gagyogott tótul vagy szlovákul, meg tudott valamennyire jiddisül, és valamennyire magyarul is. De egyiket se tudta rendesen. Nem voltak igazán vallásos zsidó család. Egy valamennyire szekularizált család voltak és magyarul folyt a társalgás. De a nagymama valószínűleg szlovák környezetben nőtt fel.

K: Aki az édesanyja nagymamája volt, ugye?

V: Igen, az én dédnagymamám. És azt mondták róla, hogy gyakorlatilag semmilyen nyelven sem tudott. / és nevet / Nem az volt, hogy mindegyiken tudott, hanem egyiken sem. Nem tudom, lehet, hogy ez csak egy családi legenda.

K: Ismerte a nagyapját, Neumann Gézát?

V: Igen, és nagyon szerettem. A Gézát nagyon szerettem.

K: Azt tudja, hogy mikor született?

V: Nem. Őszintén szólva nem.

K: Mennyi idősen halt meg?

V: Azt tudom, hogy mennyi idős lehetett. Szerintem úgy az 1890-es években születhetett. Várjunk csak! Hány éves volt, amikor meghalt? Igen, olyasmi lehetett. Kilencvenvalahányban született, azon belül nem tudom, hogy pontosan mikor. De ezt ki lehet deríteni. Ezek az iratok talán megvannak.

K: Mikor halt meg?

V: Húha! Mikor halt meg a Géza? Szerintem vagy a hatvanas évek legvégén, de inkább ’70 körül. Nem emlékszem egészen pontosan.

K: Akkor már nagyjából felnőtt volt.

V: Igen, majdnem felnőtt voltam. Azért nem tudom egészen pontosan ezt a dolgot, mert valószínűleg neki is – ugyanúgy, mint az anyámnak – Alzheimer-kórja lehetett, bár akkor ezt nem úgy hívták. Illetve azt mondták, hogy súlyos agyér-elmeszesedésben szenvedett. Ő tényleg egy egészen kiváló sportember volt, például Körmöczi Zsuzsa állandó

7

teniszbajnokunknak – akinél azért jóval idősebb volt – az állandó teniszpartnere volt azután, hogy az abbahagyta az aktív versenyt.

K: Nem vagyok túl tájékozott a sportban. Ki volt ez a Körmöczi Zsuzsa?

V: Egy örökös magyar bajnok volt, és Wimbledonban a második, stb. Szóval egy jó teniszező volt.

K: Tehát nagyon jól teniszezett a nagyapja?

V: Nagyon jól teniszezett és síelt. Mindenfélét jól csinált, borzasztó jó felépítésű volt. Barátságos ember volt, és én nagyon bírtam.

K: Ő hozta létre ezt az üzletet?

V: Igen.

K: Nem örökölték?

V: Nem, nem. Azt hiszem, hogy ők úgy kapaszkodtak fel az uborkafára. Az ő Alzheimer-kórja egy nagyon hosszan elhúzódó dolog volt a hatvanas években. Aztán egy nagyon értelmes orvos bedugta őt a Lipót belgyógyászatára. Onnan még az anyukám haza-hazahozta egy darabig. Tulajdonképpen ez egy rossz fajta dolog, és a családban van is ennek valamilyen nyoma, az anyámmal kapcsolatos problémáknál.

K: Hogy az édesanyjának is Alzheimer-kórja volt?

V: Nem az, hanem, hogy valamilyen módon el voltunk zárva ettől. Tehát – ha úgy tetszik –, mi – az egész család – meg voltunk kímélve attól, hogy végignézzük, ahogy a nagyapánk meghal. Az anyánk járt be hozzá, ő volt az, aki kihozta. Amikor eleinte kihozta, még én is odamentem hozzá, de ezt se forszírozták. Nem volt egy olyan dolog, hogy nekünk fel kell… Nem is az, hogy kell, hanem lehet… Ez úgy volt előadva, mint egy szörnyűség – ami igaz egy bizonyos értelemben –, amitől mi megvagyunk kímélve. Erről nekünk nem kell tudnunk, ezzel nem kell foglalkoznunk. Úgyhogy ezért nem tudom pontosan, hogy mikor halt meg, mert a kapcsolat megszakadásánál nem volt az a hirtelenség, mint ami a halál beálltával szokott történni. A nagyanyámról egészen pontosan tudom – mind a kettőről –, hogy mikor halt meg.

8

Második szövegrészlet (183-188. o.):
Találkozás Krassó Miklóssal (1975, London)

Galicza Péter első nyugati utazásáról mesél. Az útra elkísérte leendő felesége, Salamon Gabriella is. Hol vonattal, hol stoppal utaztak, eljutottak Koppenhágába, Stockholmba, Amszterdamba, Londonba és Párizsba is. Az akkori szűkös pénzügyi lehetőségek miatt többnyire rokonoknál, ismerősöknél, vagy ismerősök ismerőseinél szálltak meg. Londonban felkeresték a különcségről ismert ’56-os emigránst, Krassó Miklóst.

V: Londonban találkoztunk vele. Sokat voltunk vele együtt.

K: Mit csinált ott?

V: Hogy Krassó mit csinált Londonban? Hát kapásból azt nehéz lenne megmondani, de majd megpróbálom körülírni. / és nevet / Akkor kezdjük Krassónál? Jó, lehet. Egyébként ez egy hihetetlen élmény volt. Felhívtam és megbeszéltem vele, hogy megkeressük. Ahol mi laktunk, az Hampstead Heath keleti oldala volt, ahol pedig ő lakott, az Hampstead Heathnak a nyugati oldala volt. Ez egy nagyon nagy park, úgyhogy relatíve elég messze volt, de mégis csak Észak-Londonban.

K: Maga a leendő feleségével volt ott, ugye?

183

V: Igen. Egyébként kint volt még Weltner Mari is. Na mindegy! Azt történt, hogy megtaláltuk a házat és felmentünk arra az emeletre, ahol lakott. Ott már rohadt büdös volt. Tényleg állati büdös: macskaszag meg mindenféle. Becsöngettünk az ajtón, és akkor kinyitotta egy figura, aki szemlátomást nem Krassó volt. Én soha nem láttam Krassót, de ebben teljesen biztos voltam. Egy ázsiai beütésű fickó volt, olyan, mint egy fejvadász trófea, mintha zsugorított feje lett volna. Bámultuk egymást egy darabig és akkor félénken megszólaltam, hogy: „Krassó?” Kérdően és félénken. Erre azt mondta: „Come in!” És mentünk be utána. Namost, ez nem volt olyan egyszerű dolog, mert egy viszonylag nagy, de félhomályban derengő téren keresztül mentünk, ami egyáltalán nem volt akadálymentes. Ezt nem lehetett mondani. Mindenféle papírok, különböző nagyságban, bálákban… Valami hihetetlen kupleráj volt ott, valami egészen elképesztő. És egy kicsit büdös is. Bevitt minket egy koloniálszerűen berendezett kisebb szobába, ahol ott ült egy másik pali, aki szemlátomást még mindig nem a Krassó volt. Mutatta nekünk, hogy üljünk le, ő pedig leült a haverja mellé és tovább szívtak valami marihuánás cigarettát – legalábbis a szagából ítélve az volt. Így ültünk egy ideig, és akkor megint megszólaltam félénken, hogy: „Krassó?” Az meg felneszelt, hogy: Ahá, maguk azért jöttek… Nem azért, hogy csak üldögéljenek. Ezek a figurák egyébként teljesen debilnek tűntek és máig fogalmam sincs róla, hogy kicsodák voltak. Erre kiment, és utána bejött végre Krassó Miklós. Aki valami egészen hihetetlen jelenség volt. Képzeljen el egy pasit, akinek tulajdonképpen nagyon szép vonásai vannak, ősz, kicsit művészies haj…

K: Göndör?

V: Igen, meg nagy. Rendkívül éles vonásai voltak. Volt rajta egy mintás flanel pizsama vagy kabát, és egy kitaposott fekete bőr félcipő a mezítlábán. / és nevet / Így becsattogott. Be se lépett, de már elkezdett beszélni – de folyamatosan beszélt, mint a géppuskaropogás. Közben egy csomó, de lehet, hogy minden elképzelhető beszédhibával meg volt áldva. És időnként ezeknek a fecniknek – amiket az előtérben láttam – valamilyen jelentőségük lett, mert miközben beszélt, időnként előkapott valami papírfecnit, amire ráfirkantott. Ami megtetszett neki a maga ötleteiből. Ugyanakkor egy csomó erényére is fény derült. Az egyik, hogy hihetetlenül művelt volt. Egy abszolút elkötelezett baloldali volt, amin én… Hogy mondjam? Tudtam, hogy Krassó ’56-ban ment ki, és én éppen akkortájt jutottam el egyfajta elfogulatlansághoz ebben az ügyben. Addig én nem láttam eleven ’56-ost, aki ebben a dologban részt vett. Borzasztóan érdekelt is ez a része – hogy meséli el? És hihetetlenül jókat mesélt. Az egyik anekdotát elmondom. Amikor november 4-én bejöttek az oroszok, volt valamilyen gyűlés, ahol ő állt a szónok mellett, a pedig szónok éppen azt magyarázta, hogy majd jönnek az ENSZ-csapatok és felszabadítanak bennünket az orosz iga alól. Erre Krassó

184

azt találta mondani, hogy ez marhaság. Mesélte, hogy akkor elkezdett felé indulni a tömeg. A dolog állati idegesítő volt, sőt mondhatni, hogy halálfélelme lett tőle, merthogy most meglincselik. És egy kicsit elkezdett hátrálni – tudta, hogy nem szabad elesnie – és közben elkezdett üvölteni – „Magyar testvéreim! Vérzivataros történelmünk során megszokhattátok, hogy senkire nem számíthatunk, csak magunkra!” / és nevet / És egy ilyen trükkel valahogy kimászott ebből a szarból. Na, ilyeneket mesélt! Tényleg hihetetlen jókat mesélt. Miközben elkötelezett volt, az itteni ’56-osokhoz képest… Amennyire meg tudom ítélni, az itteni ’56-osok azt gondolták róla, hogy ő egy cinikus figura. Merthogy utána ilyen kapcsolatokba kerültem. De szerintem nem volt cinikus, csak valamennyire helyén kezelte a dolgokat. A saját hősiességét sem kalibrálta magasabbra, mint amit ott ténylegesen tapasztalt. A másik állati fura dolog az volt, hogy tulajdonképpen igazán jól magyarul beszélt, de minden szövegre, amit olvasott, olyan nyelven emlékezett, amin olvasta. Ez valami egészen megdöbbentő volt. Tehát orosz Pravda-cikket idézett oroszul, német cikkeket németül. Tehát, amilyen nyelven olvasta, úgy emlékezett rá. Ez nekem teljesen megdöbbentő volt. Mert ha például angolul beszélnek hozzám, és értem – azért az nem mindig fordul elő, hogy értem – akkor én nem emlékszem rá angolul, csak magyarul. Ha olvasok valamit, akkor is csak magyarul emlékszem rá. És ez nála megdöbbentő volt. Ugyanakkor az volt az első benyomásom róla, hogy ez egy paprikajancsi, ez engem nem érdekel. Ha őt nem érdekli, hogy én mit mondok, csak hajtogatja a magáét, akkor mit akarok tőle? Merthogy időnként bátortalanul, de belebeszéltem ezekbe. Utána még találkoztam vele, és egyszer csak nagyot változott ez a képzetem. Tényleg teljesen össze-vissza élt, róla nagyon sokat tudok mesélni. De egyszer felhívott az éjszaka kellős közepén, azon a helyen, ahol laktam…

K: Londonban?

V: Igen, Londonban. És azt mondta, hogy gondolkozott azon, amit a múltkor mondtam neki, és halál pontosan elmondta, hogy mit mondtam, és hosszas kommentárokkal látta el. Tehát nem volt igaz, hogy nem figyel oda arra, amit közbevetnek. Amúgy azt hiszem, ebben az időszakban nagyjából éppen semmit sem csinált. Előzőleg a New Left Review-nak volt az egyik alapító főszerkesztője. Azelőtt pedig Russelnek volt a titkára, és doktorandusz is volt Oxfordban. Egyébként egy olyan pasas volt, aki soha semmit sem végzett el – de soha semmit! És nem is írt le soha semmit. Azt hiszem, hogy a háború miatt nem fejezte be a gimnáziumot, de mégis felvették az egyetemre. Az egyetemen lébecolt, meg Lukács-tanítvány volt, de nem fejezte be. ’56 miatt pedig ez teljesen lehetetlen lett. Tehát végtelenségig húzta a dolgot és nem szerzett diplomát. Kikerült Angliába, ahol felvették doktorandusznak, de nem tette le a PhD-jét, hanem elment Russel titkárának. Aztán onnan is kirúgták. Akkor néhány

185

társával megalapította ezt a New Left Review-et, de onnan is kirúgták. A rossz nyelvek szerint azért, mert nagyon nagy számlát csinált a New Left Review-nek, mert egész éjszakákat átvitatkozott az öccsével, Krassó Gyurival. Aki egy másik ilyen futóbolond volt – ha emlékszik rá. A vitáik egyik fontos tárgya az volt, hogy Miklós azt mondta, smafu, ki lehetett volna jönni ebből az egészből épkézláb módon. Ugye, azt mondták, körül van zárva Budapest. Erre ő kiment, és utána visszajött megmondani a többieknek, hogy azért annyira nincs körülzárva, aztán megint kiment. / és nevet / Azt mondta, hogy az öccse helyében ő egy perc alatt kint lett volna az országból. Az öccsét oroszok fogták el, mert fegyveres ellenállást tanúsított. Azt mondta, az öccsét szemlátomást el akarták engedni, és ő követett el mindent, hogy ne engedjék el. / és nevet / Amiben lehet, hogy igaza volt – de nem tudom. Állandóan ezeken vitatkoztak telefonon, Budapest és London között. Meg mindenféle nagy freudista féltékenységeket rendeztek egymással kapcsolatban. Tulajdonképpen nagyon bensőséges kapcsolatuk volt, de kutya-macska módon. Állandóan tudták, hogy mivel lehet a másikat cukkolni és ezekkel folyamatosan idegesítették egymást. Miklós egyébként rendesen kábítószerezett. Amennyire én láttam, ezek csak szoft dolgok voltak, tehát marihuánát szívott, időnként bekapott egy LSD-t. Például ez is komoly vitaok volt kettőjük között, mert Miklós tulajdonképpen a cannabis-származékokat sokkal jobban szerette, mint az ütősebb dolgokat. Gyuri pedig azt mondta: hogy azért, mert te csak beszélni szeretsz, és az előhozza ezt. Úgyhogy állandóan volt min vitatkozniuk.

K: Később is tartották a kapcsolatot?

V: Igen, elég jóba lettünk – már ott is.

K: Máskor is kimentek hozzá?

V: Nem, ő jött és akkor találkoztunk, viszonylag sűrűn.

K: Mikor halt meg?

V: De jót kérdez! Valamikor a nyolcvanas évek közepén.[1] Az egy igazi megható történet, egy love story volt. Egyszer valamilyen ’68-as tüntetésen találkozott a későbbi feleségével, May-jel, egy gazdag libanoni palesztin család lányával és egymásba szerettek. May szerintem vagy húsz évvel fiatalabb volt nála. Mi is találkoztunk ezzel a May-jel. Először éppen nem volt ott, de később megérkezett. Éppen Libanonból jött, Bejrútból, és hozott süteményeket. Valami olyasmit magyaráztak, hogy ezek olyanok, mintha az ottani Gerbeaud-ból lennének, szóval egy nagyon elegáns helyről. Nagyon finom sütemények voltak, ilyen baromi édes arab sütemények. Akkor találkoztunk vele. Az összefüggésekből azt vettem ki, hogy Krassó[1] 1986-ban.

186

valószínűleg zsidó családból származott, és relatíve egy öregember volt, aki – különösen nőügyekben – eléggé tág lelkiismeretű. Erre egyébként mind a két Krassó hajlamos volt – hogy egy kicsit eszközként használják az embereket. És Krassó Miklós megszöktette ezt a nőt. Ez egy palesztin család volt. A család férfi tagjai égre-földre keresték őket és meg akarták nyuvasztani Krassót. / és nevet / Ez komoly volt, itt nem babra ment a dolog. Ugyanakkor az derült ki, hogy ez tényleg egy nagy szerelem volt. De a nő állandóan érzékelte, hogy erre a pasasra nem lehet építeni, és mindenféle szempontból egy széllelbélelt figura. Például soha nem lett angol állampolgár, és tulajdonképpen semmilyen állampolgár sem volt. Itthonról ki volt átkozva, Angliában pedig kapott egy menekült útlevelet, amibe az volt írva – dicsekedett is vele –, hogy „all countries, except Hungary”. / és nevet / A nő pedig fiatal volt, aki nyilván családot is akart volna. Tehát abszolút lehetetlen dolog volt. Ez is olyan volt, hogy hol volt, hol nem volt – a nő állandóan próbált menekülni ettől a kapcsolattól. Ez egy ilyen oda-vissza játék volt. Ha jól emlékszem, a nyolcvanas évek elején történt, de lehet, hogy inkább a vége felé – majd meg kell nézni valahol, mert nem tudom jól belőni az idejét –, amikor Krassó számára kiderült, hogy ez egy végleges szakítás. Akkor kétszer is megpróbált meghalni – és a második esetben sikerült is neki. Ez nem azt jelenti, hogy effektíve öngyilkos lett. Például, amikor utoljára itt volt, az egyik keze már nem volt teljesen rendben. Ez annak volt köszönhető, hogy egyszerűen otthon maradt és nem csinált semmit, az egyik oldalán feküdt, nem evett, nem ivott. Azt hiszem, valamelyik haverja – talán éppen Erich Fried, akivel épp nem találkoztam – törte rá az ajtót és ilyen módon került kórházba. De az az oldala, amelyiken feküdt – a keze – részben elsorvadt, tehát amikor én utoljára találkoztam vele, már nem működött ugyanúgy. Ezt akkor el is mesélte. Mondta, hogy nem akart öngyilkos lenni, egyszerűen csak egy ilyen izé tört rá. Azt hiszem, végül valami hasonló módon halt meg, amit ilyen értelemben tekinthetünk öngyilkosságnak is.

K: Elvesztette az életkedvét?

V: Igen.

K: Tehát jónéhányszor járt Önöknél?

V: Igen, azt hiszem kétszer vagy háromszor volt Magyarországon a nyolcvanas években, és akkor mindig találkoztunk. Az nagyon rossz volt, merthogy…. Én már ’75-ben gondoltam, hogy tiszta hülyeség ez az egész – mondtam is neki akkor. Nem tudom, mennyire volt egy éles elméjű mondás, vagy nem. Azt mondtam neki, hogy amennyire megítélem a szituációt, itthon akár a Népszabadság főszerkesztője is lehetne.

K: Az öccse, Krassó György ebben inkább az ellentétje volt, nem?

187

V: Ebben igen. De most nem arról van szó, hogy Krassó nem jelentett volna potenciális veszélyt erre a rendszerre. Én úgy ítéltem meg, hogy ő egy állatira józan figura volt – bár abszolút nem volt józan, egy pillanatig sem. / és nevet / De a gondolkodása viszonylag tiszta volt. Bizonyos értelemben eléggé kiélezte azokat a dolgokat, amik az ő társadalmi értelemben megfogalmazható óhajai, vágyai és ideológiája és a között vannak, ami valóságos értelemben volt az akkori közegben. Ha meggondoljuk, a hetvenes években ez egy abszolút változtathatatlan rendszernek tűnt – addig, amíg én élek. De még a nyolcvanas években is. Tehát úgy tűnt, hogy ez nem fog változni – nem úgy értve, hogy egyáltalán nem változik, hanem úgy, hogy ez az egész közeg állandó, hogy itt vagyunk a Szovjetunió árnyékában és ez az ideológiai huzi-voni van. Ő ezekben az ideológiai kérdésekben hallatlanul tisztán látott. Ha jól emlékszem, az egyetlen műve, ami megjelent, Trockijról szól. Ez is úgy esett, hogy tartott valahol egy előadássorozatot és ezt titokban leírták. Utána mondták neki, hogy ezt megjelentetik. Erre azt mondta, hogy ne jelentessék meg, mert még átírja. És miután két évig kotlott rajta és közben semmit nem csinált vele, egyszerűen kiadták.

188