Névkereső

P
A névkereső a gyűjtemény legfontosabb segédlete, amellyel rákereshetünk, hogy egy adott személy szerepel-e az itt található interjúkban, és ha igen, melyik interjúban, hányszor és hol említik.

A gyűjteményben található összes interjú saját névmutatóval van ellátva, amely felsorolja, hogy az interjú szövegében név szerint kiket, hányszor és melyik oldalon említenek. A névkereső ezeket a névsorokat egyesíti.

A B C, Cs D E F G, Gy H I J K L M N, Ny O, Ö P R S, Sz T U, Ü V W Z
Pablo, Juan de / Jász Dezső, Brenner Dezső
katonatiszt, kommunista pártmunkás
 
Pahlavi, Reza
perzsa sah
 
Pais Viktória
filozófus
 
Pál Ferenc
újságíró
 
Pál József
az Országos Szövetkezeti Tanács titkára
HSZE7 Sipos Levente - 1.
 
Palánkai Mária
a Vasas Szakszervezet funkcionáriusa
 
Palasik Mária
történész
HSZE7 Sipos Levente - 2.
 
Palotai János
esztéta
 
Pándi Pál / Kardos Pál
irodalomtörténész, kritikus
 
Pap Mária
nyelvész
 
Papp Gábor Zsigmond
filmrendező
 
Párkányi Mihály
építész
 
Pártos Zoltán, dr.
moszkvai emigráns, gyermekorvos
 
Pascal, Blaise
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus
 
Pataki Pál
franciatanár
 
Patolicsev, Nyikolaj Szemjonovics
szovjet külkereskedelmi miniszter
 
Pauker, Ana
román kommunista politikus
 
Pécsi Vera
történész
 
Pelikán József
matematikus
 
Perényi József
történész
HSZE7 Sipos Levente - 2.
 
Petrovszkij, Vlagyimir Grigorjevics
szovjet belügyi tiszt
 
Péter Gábor
az ÁVH vezetője
 
Péter György
KSH-elnök
 
Pető András
újságíró
 
Pető Iván
politikus, történész
 
Pető Lászlóné
titkárnő, Párttörténeti Közlemények
HSZE7 Sipos Levente - 1.
 
Petrák Katalin
történész
HSZE7 Sipos Levente - 2.
 
Petrasovics Anna
szociáldemokrata pártelnök
 
Petri György
költő
 
Petrovics Gojko
filozófiatanár, BME
 
Pijade, Moša
jugoszláv kommunista politikus
 
Pintér István
történész, a Párttörténeti Intézet munkatársa
HSZE7 Sipos Levente - 6.
 
Platón
görög filozófus
 
Pléh Csaba
filozófus, nyelvész
 
Pogány Imre
ügyvéd, a győri direktórium elnöke 1919-ben
 
Pogány Imréné / Weiss Irén
tanár
 
Polgár Dénes
újságíró
 
Polgár
lányok / sakknagymesterek
 
Pór György
médiaguru, a maoista per elítéltje
 
Poszler György
esztéta
 
Pozsgay Imre
kommunista politikus, miniszter
HSZE7 Sipos Levente - 4.
 
Práger Miklós
könyvtáros, a Párttörténeti Intézet munkatársa
HSZE7 Sipos Levente - 2.
 
Primakov, Jevgenyij Makszimovics
szovjet, majd orosz gazdaságpolitikus
 
Princz Gábor
bankár, a Postabank vezérigazgatója
 
Princz György
a Minisztertanács munkatársa, Princz Gábor édesapja
 
Princz Zoltánné
Vályi Péternek, a Minisztertanács elnökhelyettesének titkára
 
Prohászka Lajos
pedagógus
 
Prónay Pál
katonatiszt, különítményes
 
Puskin, Georgij Makszimovics
diplomata, budapesti szovjet követ
 
Putyin, Vlagyimir Vlagyimirovics
orosz elnök