Dokumentumok

Vujovits Vladimír

A Vujovits Vladimír interjúhoz (HSZE1) tartozó fénymásolt mellékletek listája:
 

 1. Vujovits Vladimír visszaemlékezése az 1956-os forradalomról. (1996)

 2. Vujovits Vladimír magánjellegű visszaemlékezése, amelyet fiának írt.

 3. Vujovits Vladimír sajátkezű feljegyzése életútjáról. (orosz és magyar nyelven)

 4. A Vujovits család története. (kézzel írt vázlat)

 5. Vujovits Vladimír anyai rokonságának családfája. (kézzel írt vázlat)

 6. Igazolás arról, hogy Vujovits Vladimír a Magyar Rádió külső munkatársa. (1950)

 7. Igazolás arról, hogy Vujovits Vladimír a Magyar Rádió munkatársa. (magyar és orosz nyelvű)

 8. Értesítés Vujovits Vladimír rovatvezetővé való kinevezéséről. (1954)

 9. Vujovits Vladimír megbízott osztályvezetővé való kinevezése. (1955)

 10. Személyzeti feljegyzés Vujovits Vladimírról. (1955)

 11. A „Govorit Budapest” utolsó, már nem sugárzott műsorának orosz nyelvű szövege. (1956. október).

 12. Nagy Imre 1956. november 4-én hajnalban beolvasott közleményének Vujovits Vladimír által a helyszínen készített orosz nyelvű fordítása, amit ő is olvasott be.

 13. Vujovits Vladimírnak címzett felmondólevél a Magyar Rádiótól. (1957. március)

 14. Elszámolás Vujovits Vladimír 1957-es járandóságairól.

 15. Vujovits Vladimírhoz intézet felhívás a Magyar Rádiótól, hogy fizessen vissza 288 forintot. (1957)

 16. Vujovits Vladimír búcsútelexe Agarkov nevű moszkvai kollégájának. (orosz nyelvű, 1957)

 17. Feljegyzés a Rádió helyzetéről és Szirmai István Kádár Jánoshoz intézett kísérőlevele. (fénymásolat egy nem azonosított nyomtatott kiadványból)

 18. Vujovits Erzsébet (Vujovits Vladimír édesanyjának) önéletrajza. (1952)

 19. Értesítés Vujovits Erzsébet miniszteri tanácsosi kinevezéséről. (1948)

 20. Újságban megjelent gyászjelentés Vujovits Erzsébet elhunytáról. (1961)

 21. Beszélgetés Mathejka Jánosnéval (Vujovits Vladimír nagynénje). (Interjú. Népszava. 1968)

 22. Interjú Mathejka Jánosnéval. (Népszabadság, 1975. március 16.)

 23. Interjú Mathejka Jánosnéval I-II. (Magyar Hírlap, 1976. március 21.)

 24. Interjú Mathejka Jánosnéval. (Népszava, 1976. április 4.)

 25. Jász Dezsőné (Arvale Vilhelmina – Vujovits Vladimír nagynénje) nekrológja. (Népszabadság, 1989. november 3.)

 26. Jász Dezső 1920-ban írt cikke Bacsó Béla szüleiről, és Jász Dezső rövid életrajzi összefoglalója. (Népszabadság 1996. augusztus 24.)

 27. Jász Dezső: Hispániában. (Hadtörténelmi Közlemények, 1968. 3. sz)

 28. Lengyel József Jegyzetek a bécsi emigrációról című cikke. (1970)

 29. Vujovits Vladimír kézzel írt jegyzetei Lengyel József noteszeinek Arvale Ritára vonatkozó részeiről.

 30. Feljegyzés Rodoljub Čolaković Radomir Vujovićról írt cikkéről.

 31. Rodoljub Čolaković Radomir Vujovićról írt cikke. (A Komunist c. lap 1957. október 25-i számában megjelent cikk magyar fordítása)

 32. Radomir Vujović és Arvale Erzsébet szerb nyelvű házasságlevelének másolata. (1926)

 33. Radomir Vujović és Arvale Erzsébet szerb nyelvű házasságlevelének magyar fordítása.

 34. Újságcikk a Vecsernaja Moszkvából, amelyben felsorolják a nagy tisztogatások idején kivégzett és a Donszkoje temetőben tömegsírba helyezett áldozatokat, köztük Radomír Vujovićot, Vujovits Vladimír édesapját. (Franc Dmitrijevics Liht néven) (orosz nyelvű, 1992. augusztus 6.)

 35. Újságcikk a Vecsernaja Moszkvában, amelyben többek között a nagy tisztogatások idején kivégzett Vojiszlav Vujovićról (Vujovits Vladimír nagybátyjáról) írnak. (orosz nyelvű, 1991, július 12.)

 36. Sztálin Vojiszláv Vujovićról. (Sztálin összes műveiből)

 37. Radomír Vujović levelei a börtönből (németül) (1929-1932)

 38. Radomír Vujović életrajza, amit felesége, Vujovits Erzsbet írt (német).

 39. V. M. Turok írása (orosz)

 40. „Szigorúan bizalmas – A nagy kommunista bűnperek” – a Radomír Vujovićra vonatkozó részek (43-46. rész) Magyar Szó, Újvidék, 1959.

 41. „Radomír Vujović születésének 80. évfordulójára” cikksorozat (1-6. rész). Magyar Szó, 1975.

 42. Interjú Vujovits Vladimírral az édesapjáról. (Intervju, 1991. augusztus 3. Zágráb) (horvátul)

 43. Országházi házitelefon névjegyzék, 1971. november.

 44. A Külkereskedelmi Minisztérium belső használatú telefonkönyve, 1986.

 45. Lengyel Tatjána – Lengyel József író lánya – 2012. május 23-án érkezett kiigazító levele a Vujovits Vladimír interjú 279. oldalán elhangzott kijelentések kapcsán.

 46. Mathejka Jánosné visszaemlékezése 1972-ből (PIL VI. 897. f. 40.)