A lengyel gyerekek megsegítése (HSZE-LG-SZ-3)

A tételek után szereplő jel az irat digitalizálását jelenti.
 

a. Első üdültetés - 1981 (HSZE-LG-SZ-3-a)

 1. A SZETA lengyel nyelvű üzenete a Szolidaritás varsói csoportjának.
  (1981. május 20.) (1 lap, A/5 méret)
 2. A Magyar Vöröskereszt hivatalos levele Lengyel Gabriella számára, amelyben gyakorlatilag elutasítják a SZETA kezdeményezte gyűjtést lengyelek számára. (1981. május 28.)
  (2 lap, pecsét, aláírás)
 3. A Solidarnosc listája az üdültetésre javasolt 24 lengyel gyermekről
  (1981. július előtt) (1 lap, másolat)
 4. Lista a SZETA 1981. júliusi kéthetes üdülőtáborába érkező lengyel gyermekekről és a kísérő felnőttekről. A listán 20 gyerek és 3 kísérő szerepel.
  (2 lap, 2 példány)
 5. Kézzel írt listák és jegyzetek az üdültetésben résztvevő lengyel gyermekek névsorának összeállítása kapcsán.
  (6 db A/5 méretű kockás noteszlap)
 6. Nyilatkozat külföldi állampolgárok befogadásáról; Budapest Főváros kerületi tanácsainak hivatalos nyomtatványa.
  (2 példány, egy félig kitöltve, egy üres.)
 7. Lengyel Gabriella hivatalos nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy befogadja és szállást ad Tomasz Denoch nevű lengyel ismerősének (az üdültetésre érkező egyik lengyel gyermeknek) Nyilatkozat külföldi állampolgárok befogadásáról; Budapest Főváros kerületi tanácsainak hivatalos nyomtatványa.
  (1981. június 16.) (1 lap,)
 8. Lengyel nyelvű befogadó nyilatkozatok a lengyel gyerekek útlevélkérelméhez, amelyekben a magyar meghívó személyek kijelentik, hogy mintegy két hétre otthonukba meghívják a nevezett személyeket, továbbá utazásuk költségeiről, szállásukról, ellátásukról és esetleges orvosi ellátásuk biztosításáról gondoskodnak. (1981. június 17.)
  (1 lap, rajta három kitöltött nyilatkozat, aláírás nélkül, plusz 1/3-ad lap kitöltetlenül)
 9. A SZETA tiltakozó levele Losonci Pálnak, az Elnöki Tanács Elnökének, mivel a rendőrség őrizetbe vette, majd kiutasította az országból Wojciech Maziarski Magyarországon tanuló lengyel diákot, a SZETA üdülőtáborának önkéntes tolmácsát. (1981. augusztus 16.)
  (1 lap, vékony másolópapír, vázlat, aláírás nélkül)
 10. A SZETA levele az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elnökének (dr. Gajdócsy István), amelyben beszámolnak a lengyel gyerekek üdültetésének eredményeiről, és tiltakoznak, mivel a rendőrség őrizetbe vette, majd kiutasította az országból Wojciech Maziarski Magyarországon tanuló lengyel diákot, a SZETA üdülőtáborának önkéntes tolmácsát. (1981. augusztus 16.)
  (2 lap, vékony másolópapír, vázlat, aláírás nélkül)
 11. Wojciech Maziarski lengyel diák összefoglalója Magyarországról való kiutasításáról. Maziarski a SZETA üdülőtáborának önkéntes tolmácsa volt, 1981. július 16-án, még a tábor idején a rendőrség őrizetbe vette, majd másnap kiutasította az országból. (1981. július)
  (11 lap, vékony másolópapír)

b. Akció az 1981-es lengyel puccs után (HSZE-LG-SZ-3-b)

 1. „Felhívás a lengyel nép segítségére” – A SZETA gyűjtést szervez rászoruló lengyel gyermekek üdültetése céljából. A felhíváson 10 személy neve szerepel. (1981. december 21.)
  (1 lap)
 2. Vázlatok a „Felhívás a lengyel nép segítségére” kezdetű SZETA körlevélhez. (1981. december 21.)
  (3 lap, 1 szöveg 2 külön változatban, kézzel javítgatva, szerkesztve)
 3. A SZETA tájékoztató körlevele a lengyel munkásgyerekek megsegítésére irányuló akciójuk kapcsán az esetleges támogatóhoz, amelyben ismertetik, hogy 1981. december 23-án a Magyar Vöröskereszt is hasonló akciót hirdetett. Aláírta: Lengyel Gabriella, Nagy András (1981. december 25.)
  (1 lap)
 4. Feljegyzés „Emlékeztető” címen a lengyelek 1956-ban küldött segélyei, és a magyarok 1982 elején Lengyelországba küldött segélyei közötti összefüggésekre (1982. január 8. után)
  (1 lap, két példány)
 5. A SZETA összefoglalója az 1981. december 13-án meghirdetett akciója pillanatnyi helyzetéről, és a Magyar Vöröskereszt gyűjtéséről. (1982 elején)
  (3 lap)
 6. Vázlat a SZETA összefoglalójához: témája az 1981. december 13-án meghirdetett akció pillanatnyi helyzete, és a Magyar Vöröskereszt gyűjtése.
  (1982 elején) (3 lap, kézzel javítva)
 7. Töredék a SZETA összefoglalójából: témája az 1981. december 13-án meghirdetett akció pillanatnyi állása, és a Magyar Vöröskereszt gyűjtése – csak a 3. oldal. (1982 elején)
  (1 lap)
 8. Vázlatok a SZETA összefoglalójához: témájuk az 1981. december 13-án meghirdetett akció pillanatnyi állása, és a Magyar Vöröskereszt gyűjtése.
  (1982 elején) (2 különböző egyoldalas gépelt vázlat, kézzel javítva)
 9. Lengyel Gabriella szövege a Napló részére. Témája az 1981. decemberi felhívásuk a lengyel gyermekek megsegítésére, továbbá a Magyar Vöröskereszt, illetve a Beszélő illegális folyóirat reagálása. (1981. január)
  (1 lap)
 10. Lengyel Gabriella szövegvázlata a szamizdat Napló részére. Témája az 1981. decemberi felhívásuk a lengyel gyermekek megsegítésére, továbbá a Magyar Vöröskereszt, illetve a Beszélő illegális folyóirat reagálása. (1981. január)
  (1 lap, kézzel javítva)
 11. Lengyel Gabriella töredékes írása a szamizdat Naplónak. (1981. január?) (hiányzik az első oldal, de gépelése szerint olyan, mint LG 1981. januári Napló-szövege)
  (3 lap, 2 példány)

c. Második üdültetés - 1982 (HSZE-LG-SZ-3-c)

 1. „Javaslatok a SZETA munkájával kapcsolatban” – Mayer Ferenc javaslat a SZETA legális egyesületté alakítására. (1982 elején, a lengyel puccs után, a gyermektáboroztatás szervezése előtt)
  (1 lap, 4 db) (Mayer Ferenc volt a SZETA körül megjelent egyik ügynök)
 2. Mayer Ferenc röplapterve a SZETA (1982 elején, a lengyel puccs után, a gyermektáboroztatás szervezése előtt)
  (1 lap)
 3. A SZETA levele a (fejléc és aláírás nélkül – lásd a következő levél) a pénzügyminiszternek, amelyben a határokon túli ajándékozás ügyében a szabályozás könnyítését kérik. (1982. február)
  (1 lap)
 4. A (SZETA?) Szabó Balázs egyetemi adjunktus, Gonda Béla lelkész, Juhász Pál közgazda, Kertész Ákos író levele a pénzügyminiszternek, amelyben a határokon túli ajándékozás ügyében a szabályozás könnyítését kérik.
  (1982. február) (1 lap)
 5. A SZETA tájékoztatója arról, hogy az 1982. augusztus 16-ára Budapestre várt első 45 lengyel gyermek nem érkezett meg. (1982. augusztus 16 után néhány nappal)
  (1 lap, 2 példány stencil)
 6. A SZETA (Lengyel Gabriella) tájékoztató levele támogatóikhoz, amelyben mindenkit értesítenek a második lengyel gyermeküdültetési akció addigi eredményeiről, a magyar és a lengyel hatóságok ellenlépéseiről, és arról, hogy a gyermekek kiutaztatása meghiúsult (1982. augusztus 19.)
  (1 lap, kétoldalt gépelve)
 7. A SZETA (Lengyel Gabriella) tájékoztató levele egy támogatóhoz, amelyben beszámol a második lengyel gyermeküdültetési akció addigi eredményeiről, a magyar és a lengyel hatóságok ellenlépéseiről, és arról, hogy a gyermekek kiutaztatása meghiúsult. A levél egy címzett ismeretlen jelzéssel ellátott, visszaküldött borítékból került elő, és némileg rövidebb formában, de lényegében azonos az előző LG levéllel, a végén azonban van egy lista, amely 6 lehetőséget sorol fel azzal kapcsolatban, hogy mi történjen az adománnyal. (1982. augusztus 19.)
  (1 lap, plusz boríték és tértivevény)

d. Adományozók levelei az üdültetés kapcsán: (HSZE-LG-SZ-3-d)

 1. Henrich Andrásné (Kazincbarcika) adománykísérő levele. Egy kézimunkáját ajánlotta fel értékesítésre, és a belőle származó pénzt a lengyel gyermekek üdültetésére szánja. (1982. február 3.)
  (1 lap, plusz boríték)
 2. Major Stefánia adományozó válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 12.)
  (1 lap, 1 boríték)
 3. Paholcsek Gyula adományozó válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 20.)
  (1 lap, A/5 méret)
 4. Klaudiny Blanka adományozó válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 9.)
  (1 lap, kézzel írva, plusz boríték)
 5. Cserhalmi Lászlóné (Balatonszöllős) adományozó levele, amelyben 1000 forintot ajánl fel a lengyel gyermekek számára. (1982. szeptember 1.)
  (1 lap, plusz boríték)
 6. Cserhalmi Lászlóné (Balatonszöllős) válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 19.)
  (1 lap, 1 boríték)
 7. Székely György katolikus segédlelkész (Máriagyüd) válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 13)
  (1 lap, 1 boríték)
 8. Bakó János vasutas (Miskolc) válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 11)
  (1 lap, kézzel írva)
 9. Bíró Lajos pári katolikus pap levele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 13)
  (1 lap, piros indigóval gépelve, plusz boríték)
 10. Stefanovits Péter adományozó válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 9.)
  (1 levél, kézzel írva, 1 boríték)
 11. Eke István adományozó válaszlevele Lengyel Gabriellának, a SZETA képviselőjének – mivel a lengyel gyermekek üdültetése második alkalommal meghiúsult, a SZETA felkérte az adományozókat, hogy adományuk további sorsáról rendelkezzenek. (1982. szeptember 9.)
  (1 levél, kézzel írva, 1 boríték)
 12. Fehér István képeslapja, amelyen megköszöni a tájékoztatást
  (1982. november 28.) (1 képeslap, bélyeg és postai pecsét nélkül)